Αλλαγή / Η επανάσταση | Sławomir Mrożek, 1981


Vincent van Gogh, Bedroom in Arles, September 1889


Στο δωμάτιό μου το κρεβάτι βρισκόταν εδώ, η ντουλάπα εκεί και το τραπέζι ανάμεσά τους.
Μέχρι που το βαρέθηκα. Τράβηξα το κρεβάτι προς τα εκεί και την ντουλάπα προς τα εδώ.
Για ένα διάστημα ένιωσα τη ζωογόνο αύρα του καινούργιου. Αλλά σε λίγο καιρό, και πάλι πλήξη.
Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η αιτία της πλήξης ήταν το τραπέζι, ή μάλλον η θέση του στο κέντρο, που δεν είχε αλλάξει.
Γι’ αυτό έσπρωξα το τραπέζι εκεί και το κρεβάτι στο κέντρο. Αντισυμβατικά.
Η ανανέωση αυτή μου έδωσε νέα ζωή, και για όσο κράτησε, ήμουν ευχαριστημένος με την αντισυμβατική, άβολη κατάσταση που προέκυψε. Γιατί τώρα δεν μπορούσα πια να κοιμάμαι με το πρόσωπο στραμμένο στον τοίχο, που ήταν πάντα η αγαπημένη μου στάση.
Ωστόσο, μετά από λίγο καιρό, το καινούργιο έπαψε να είναι καινούργιο, και παρέμεινε μόνο η άβολη κατάσταση. Κι έτσι έσπρωξα το κρεβάτι προς τα εδώ και την ντουλάπα στο κέντρο.
Ήταν επιτέλους μια ριζική αλλαγή. Γιατί μια ντουλάπα στο κέντρο του δωματίου, αυτό κι αν ήταν αντισυμβατικό. Ήταν κάτι που θα το λέγαμε ρηξικέλευθο.
Αλλά μετά από κάποιο διάστημα… Τι καλά που θα ΄ταν να μην υπήρχε αυτό το «μετά από κάποιο διάστημα»! Για να μην πολυλογώ, και η ντουλάπα στο κέντρο του δωματίου έπαψε να είναι για μένα κάτι καινούργιο και ασυνήθιστο.
Έπρεπε να κάνω μια ανατροπή, να πάρω μια μεγάλη απόφαση. Αν μέσα στο δεδομένο πλαίσιο είναι αδύνατο να υπάρξει μια πραγματική αλλαγή, πρέπει τότε να βγεις εντελώς από το πλαίσιο. Αν το αντισυμβατικό δεν επαρκεί, αν το ρηξικέλευθο είναι αναποτελεσματικό, πρέπει να προχωράει κανείς στην επανάσταση.
Αποφάσισα να κοιμάμαι μέσα στην ντουλάπα. Όποιος το έχει δοκιμάσει καμιά φορά, να κοιμηθεί όρθιος μέσα στην ντουλάπα, ξέρει ότι σ’ αυτή την άβολη στάση είναι αδύνατο ν’ αποκοιμηθείς, για να μην πούμε για τη φαγούρα στα πόδια και οι πόνοι στην πλάτη.
Ναι, αυτή ήταν η σωστή απόφαση. Η απόλυτη επιτυχία, η ολοκληρωτική νίκη. Γιατί αυτή τη φορά η γνωστή αίσθηση «μετά από λίγο καιρό» δεν προέκυψε. Μετά από λίγο καιρό, δε συνήθισα την αλλαγή. Η αλλαγή παρέμεινε αλλαγή, και μάλιστα ένιωθα την αλλαγή όλο και πιο έντονα, καθώς οι μέρες περνούσαν και οι πόνοι δυνάμωναν.
Κι έτσι όλα θα ήταν υπέροχα, αν η ψυχικές μου αντοχές δεν αποδεικνύονταν πολύ περιορισμένες. Μια νύχτα δεν το άντεξα πια. Παράτησα την ντουλάπα και ξάπλωσα στο κρεβάτι.
Κοιμήθηκα τρία εικοσιτετράωρα. Μετά έσπρωξα τη ντουλάπα στον τοίχο και το τραπέζι στο κέντρο, γιατί η ντουλάπα στο κέντρο του δωματίου μ’ ενοχλούσε.
Τώρα το κρεβάτι βρίσκεται πάλι εδώ, η ντουλάπα πάλι εκεί και το τραπέζι ανάμεσά τους. Όταν με κυριεύει η πλήξη, θυμάμαι τις εποχές, που έκανα επανάσταση.


Sławomir Mrożek, Opowiadania, 1981
μτφ. Αντώνης Μπίκος

Flick Review < Scarlet Street (1945) | Fritz Lang

Kitty March: How long does it take you to paint a picture?
Christopher Cross: Sometimes a day, sometimes a year. You can't tell. It has to grow.
Kitty March: I never knew paint could grow.
Christopher Cross: Feeling grows. You know, that's the important thing, feeling. You take me.
No one ever taught me how to draw, so I just put a line around what I feel when I look at things.
Kitty March: Yeah I see.
Christopher Cross: It's like falling in love I guess. You know... first you see someone, then it
keeps growing, until you can't think of anyone else.
Kitty March: That's interesting.
Christopher Cross: The way I think of things, that all art is. Every painting, if it's any good, is a love affair.
Kitty March: I never heard anyone talk like that before.
Christopher Cross: There aren't many people you can talk to this way. So you keep it to yourself.
You walk around with everything bottled up.Director: Fritz Lang 
Writers: Georges de La Fouchardière (novel) André Mouézy-Éon (novel) 
Stars: Edward G. Robinson, Joan Bennett, Dan Duryea
Cinematography: Milton R. Krasner 

 Is the first of two remakes Fritz Lang made of Jean Renoir's films. Whilst La chienne (1931) 
inspired "Scarlet Street" (1945), La bête humaine (1938) inspired Human Desire (1954). 
Notoriously, Renoir disliked both.

Twelve paintings done for the film by John Decker were sent to the Museum of Modern Art 
in New York City for exhibition in March of 1946.


Set up of Scarlet Street directed by Fritz Lang, 1945
Drawing by John Decker for Scarlet Street directed by Fritz Lang, 1945
Fritz Lang and Joan Bennett in Scarlet Street (1945)
Joan Bennett in a publicity shot for Fritz Lang's "Scarlet Street", 1945                                                                                     Joan Bennett, Dan Duryea, 1945


Also: 


Herbarium *|c - Datura

Datura wrightii                                                                                                 Datura metel


The name Datura is taken from Hindi dhatūra 'thorn-apple', ultimately from Sanskrit dhattūra 'white thorn-apple'. In the Ayurvedic text Sushruta different species of Datura are also referred to as kanaka and unmatta. Dhatura is offered to Lord Shiva in Hindu/Santana religion. Record of this name in English dates back to 1662. Nathaniel Hawthorne refers to one type in The Scarlet Letter as apple-Peru. In Mexico, its common name is toloache.

Datura species are herbaceous, leafy annuals and short-lived perennials which can reach up to 2 m in height. The leaves are alternate, 10–20 cm long and 5–18 cm broad, with a lobed or toothed margin. The flowers are erect or spreading (not pendulous like those of Brugmansia), trumpet-shaped, 5–20 cm long and 4–12 cm broad at the mouth; colors vary from white to yellow, pink, and pale purple. The fruit is a spiny capsule 4–10 cm long and 2–6 cm broad, splitting open when ripe to release the numerous seeds. The seeds disperse freely over pastures, fields and even wasteland locations.

Datura belongs to the classic "witches' weeds", along with deadly nightshade, henbane, and mandrake. Most parts of the plants are toxic, and datura has a long history of use for causing delirious states and death. It was well known as an essential ingredient of potions and witches' brews.

In India it has been referred to as "Poisonous" and as an aphrodisiac. In little measures it was used in Ayurveda as a medicine from the ancient times. It is used in rituals and prayers to Shiva. It is also used in Ganesh Chaturthi.

The larvae of some Lepidoptera species, including Hypercompe indecisa, eat some Datura species.


J[A-Z]Z / p1ck ( The Magnificent Thad Jones | Thad Jones, 1956

photo: Francis Wolff / design: Reid K. Miles

Recorded July 9 & 14, 1956 
at Van Gelder Studio, Hackensack  Thad Jones ‎– Thedia


Thad Jones - trumpet
Billy Mitchell - tenor saxophone
Barry Harris - piano
Percy Heath - bass
Max Roach - drums

Francis Wolff, Thad Jones near Times Square in New York in July 1956, during the shooting 
session for the cover of his album The Magnificent Thad Jones.


A pioneer in modern Indian art | Amrita Sher-Gil (1913 – 1941)

Amrita (right) with her sister Indira, as photographed by their father Umrao


Amrita Sher-Gil (1913 –1941) was an eminent Hungarian-Indian painter. She has been called 
"one of the greatest avant-garde women artists of the early 20th century" and a "pioneer" in 
modern Indian art. Drawn to painting at a young age, Sher-Gil started getting formal lessons 
in the art, at the age of eight. Sher-Gil first gained recognition at the age of 19, for her oil 
painting entitled Young Girls (1932) 


Amrita Sher-Gil, Young Girls, 1932


Sher-Gil traveled throughout her life to countries including Turkey, France, and India, 
deriving heavily from their art styles and cultures. Sher-Gil is considered an important 
woman painter of 20th-century India, whose legacy stands on a level with that of the 
pioneers of Bengal Renaissance. She was also an avid reader and a pianist. Sher-Gil's 
paintings are among the most expensive by Indian women painters today, although 
few acknowledged her work when she was alive.

Amrita Sher-Gil (1913 –1941) 


The daughter of a Sikh aristocrat and a Hungarian opera singer, painter Amrita Sher-Gil grew up 
in an unconventional household given the time and place in history.  While she was born in 
Budapest, Hungary in 1913, Amrita moved back and forth between India and Europe as a 
young girl, studying art and taking up painting along the way. At age 16,  she moved to Paris
 and settled down for a moment to attend the Ecole des Beaux-Arts. While classes proved to 
be more formal than she was used to, her rebellious nature led her to explore all that 
bohemian Paris had to offer. During these years, she openly explored her sexuality, 
having relationships with both men and women. She also experimented with her personal 
style, wearing typical 1920s Western fashions one day and traditional Indian saris the next.


with her pictures, date unknown


Sher-Gil was in France for five years, a critical cornerstone of her career and life. It was during
this rich formative period that she began to paint with oils. Her work captured the European
academic realism of France of the 1920s and 30s. She was an admirer of the French artist
Suzanne Valadon (1865–1938) and drew inspiration from her unconventional representation
of her female subjects. Valadon was known for her powerful and sometimes controversial
paintings, often of female nudes and self-portraits, and rose to the peak of her fame in the
1920s in Paris just as Sher-Gil was exploring the Parisian art scene and finding her own style.
 Valadon transformed the genre of the female nude by providing an insightful expression of
women’s experiences, which seemed just the right language for Sher-Gil in her formative
adult life as an artist.


Self-Portrait as Tahitian, 1934                                                            Amrita Sher-Gil,  Sumair (Amrita’s cousin) 1936


At around the same time as Sher-Gil, Frida Kahlo (1907-1954) was painting powerful self-portraits 
in Mexico. They are both considered among the greatest avant-garde women artists practicing in 
the early 20th century. The parallel artistic careers and personal lives of Sher-Gil and Kahlo are
 uncanny. Each of them obsessively painted self-portraits with an intensity that is almost hypnotic,
 drawing the viewer into the innermost psyche of the artist, where one discovers a sea of melancholy
 and tragic poetry. (...)

Amrita Sher-Gil, Untitled (In the Garden), 1938                    Self Portrait with Long Hair India, 1939
Self-Portrait, France, 1928                                  Amrita Sher-Gil, Untitled (Self-Portrait), 1931
Amrita Sher-Gil, Winter, 1939


Also: 

Midnight Kiss | Ernest Hemingway / Matt Weber

Matt Weber, Midnight Kiss, 1989


"I didn’t want to kiss you goodbye — that was the trouble — I wanted to kiss you goodnight. 
And there’s a lot of difference. "


Ernest Hemingway in a letter to his first wife, Hadley Richardson

Ernest with first wife Hadley Richardson, 1921

My Gift To You | Roberto Bolaño, 1953-2003

Roberto Bolaño


My gift to you will be an abyss, she said, 
but it will be so subtle you’ll perceive it
only after many years have passed
and you are far from Mexico and me. 
You’ll find it when you need it most,
and that won’t be
the happy ending, 
but it will be an instant of emptiness and joy. 
And maybe then you’ll remember me, 
if only just a little.


Roberto Bolaño, 1953-2003
tr. Laura Healy


Also: 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...